Kemahiran pembentangan dengan betul bersama pelajar lepasan SPM

9 Februari 2018 | Jumaat
3.30 petang – 6.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Pekan Changlun, Kedah

Tujuan:
Aktiviti ini bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai kaedah teknik pembentangan dengan betul kepada pelajar lepasan SPM yang akan menghadapinya apabila berada di IPTA/IPTS.

Kelebihan:
• Dapat mengeratkan hubungan antara Staff Pi1M Bersama pelajar.
• Dapat memberi info atau maklumat kepada peserta berkaitan Teknik pembentangan yang betul.
• Membantu meningkatkan kemahiran peserta dalam kemahiran pembentangan.
• Membantu meningkatkan kemahiran keyakinan dalam diri setiap peserta.

Penglibatan:
Ahli-ahli PIM dan pengunjung Pi1M.

Perlaksanaan aktiviti:
• Memberi maklumat kepada pelajar berkaitan teknik-teknik pembentangan yang betul.
• Diberi contoh perbezaan di antara pembentangan yang betul dan salah.
• Memberi tugasan kepada peserta dalam membuat kerja berkumpulan dan seterusnya perlu dibentang tugasan yang sudah mereka selesai.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama