Penyerahan Digi Simpack Percuma Kepada Peserta / Petani Myagro (Mardi)

18 April 2018 | Rabu
8.00 pagi - 5.00 petang | Pusat Internet Changlun, Kedah

Tujuan:
- Menyediakan saluran maklumat dari Kementerian kepada Awam.
- Mudahkan komunikasi antara Petani dengan Extension Officer mereka.
- Menyediakan capaian untuk aplikasi yang berkenaan.

Kelebihan:
- Kelebihan kepada Pi1M ialah mendapat pengalaman mengendalikan event bersama pihak Digi dan masyarakat.
- Petani juga boleh memanfaatkan teknologi sedia ada dan kemudahan internet untuk projek mereka.

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Perlaksanaan Aktiviti:
- Peserta yang hadir akan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu.
- Petugas Pi1M memberi latihan dan penerangan mengenai Apps m@MyAgro.
- Petugas membantu untuk pendaftaran Simpack Digi.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama